Strajk w DPS w Częstochowie zawieszony!

Strajk w DPS w Częstochowie zawieszony!

PRZEMYŚLENIA WŁASNE – GODNOŚĆ cz. II
STRAJK DPS w CZĘSTOCHOWIE od godz. 14.00 dnia 7. 11. 2017, został ZAWIESZONY!

Pogotowie strajkowe nie zostało odwołane, ale z uwagi na bezpieczeństwo pensjonariuszy strajk zawieszono. Pragnę przypomnieć, iż pielęgniarki pracujące w placówce jak się potocznie mówi “nie odeszły od podopiecznych”. W związku z nadchodzącą Radą w urzędzie Miasta, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Regionu Częstochowskiego nie wyklucza przeniesienia protestu w innej formie w dniu 16.11. 2017 na teren urzędu. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Teraz kilka faktów, z czego spory.

Domy Pomocy Społecznej są objęte ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.     ( Dz. U. nr 64 poz. 593).  Jest to ogromny 121 stronicowy dokument. Dla nas jako pielęgniarek w moim mniemaniu najważniejsze są zapisy:

– Dział III roz. 1, Art.110 pt. 3. Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

– Dział III roz. 1, Art.110 pt. 3. Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

– Dział III roz. 1, Art.110 pt 10.Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa w ust. 9, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

1)zespół realizujący zadania w zakresie pracy socjalnej;

2)zespół realizujący zadania w zakresie usług pomocy społecznej;

3)zespół realizujący zadania, o których mowa w pkt 1 I 2.

2.W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzą specjaliści zakresu pracy socjalnej, specjaliści z zakresu pracy z rodziną oraz inni specjaliści realizujący zadania usług pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji społecznej.

To wszystko jak i cała ustawa jest skonstruowana z pominięciem zawodów medycznych. Tu wkracza inna ustawa z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (DZ. U. z 2014r. poz 1202, za zm.). Kierownik DPS zatrudniając pielęgniarkę i położną stosuje się do niej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Niestety owe rozporządzenie określa jedynie minimalne poziomy wynagrodzenia.

Takie jak: Grupa XII (pielęgniarka) 1350 – 1920zł, XIII (starsza pielęgniarka) 1400-1940zł. Cytuję: “Wynagrodzenie za pracę w samorządach obejmuje, bowiem nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również inne składniki, jak dodatki (np. stażowy, funkcyjny, specjalny) oraz premie i nagrody. Dopiero suma składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego, które – zgodnie z propozycją resortu pracy – w 2018 r. ma wynieść 2,1 tys. zł (obecnie 2 tys. zł.).”

Tak więc, niestety zawiłości prawne są obecne. Nasz zawód znów ginie gdzieś w stosach tekstu, liter, liczb i innych skutków finansowych.

Ja pytam: Gdzie godność?

Nikt nie odpowiada…

Pozdrawiam Kasia Kowalska

Źródła:

 ustawa o pomocy społecznej

Korespondencja Ministerstwa Opieki Społecznej do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek pracujących w DPSach

ustawa o pracownikach samorządowych

nowa tabela wynagradzania pracowników samorządowych

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: