Ważny komunikat

  • Szanowni Państwo – Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne, Położni

W związku z trwającą od pewnego czasu w ochronie zdrowia, trudną i niebezpieczną sytuacją, brakiem jakichkolwiek prób nawiązania dialogu a tym samym rzetelnego podejścia do kwestii ochrony zdrowia popieramy protest Porozumienia Zawodów Medycznych.

Zachęcamy personel pielęgniarski i położniczy oraz ogólnopolskie stowarzyszenia i organizacje do poparcia akcji protestacyjnej Porozumienia Rezydentów,  a tym samym Porozumienia Zawodów Medycznych.

Naszym zamierzeniem jest dołączenie do protestujących od dnia 23.10.2017r.

W związku z tym uruchomiliśmy adres mailowy: protest@pielegniarkicyfrowe.pl

Na ten adres można zgłaszać swoją gotowość do przyłączenia się akci protestacyjnej, które toczą się na terenie szpitali w całej Polsce.

Wspólnie możemy więcej!

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

                                                             Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych  i Intensywnej Opieki

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: