Harmonogram spotkania organizacyjnego

Harmonogram spotkania organizacyjnego

Harmonogram spotkania 16. 09. 2017r.  zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia zwykłego Pielęgniarki Cyfrowe

18.00-18.15

Planowane rozpoczęcie spotkania (przedstawienie swojej osoby przez zainteresowanych). Rozdanie regulaminu, oświadczeń/deklaracji, listy obecności oraz innej dokumentacji.


18.15-18.30

Zapoznanie się z proponowanym regulaminem oraz dokumentacją związaną z założeniem stowarzyszenia.


18.30- 19.00

Dyskusja

Porządek zebrania założycielskiego Stowarzyszenia zwykłego Pielęgniarki CyfroweRegulamin.Pytania i odpowiedzi.
1. Ustalenie działań i zakresu obowiązków.
2. Wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki,
3. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia
4. Przyjęcie statutu/regulaminu,
5. Wybranie komitetu założycielskiego
6. Wybieramy siedzibę stowarzyszenia.
7. Wybieramy Zarząd/Przedstawiciela
8. Wybieramy Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza

Kto zajmuje się kontaktami z mediami, Kto się zajmie stroną WWW oraz FB
Wybranie komisji rewizyjnej
Wolne wnioski:
-Ustalenie składki członkowskiej (wstępnie do propozycji na Walne Zebranie)
-Ustalenie sposobu podejmowania decyzji (droga e-mailowa lub telekonferencja lub ankieta w grupie założycieli na FB)
-Ustalenie wstępnej daty Walnego Zebrania.

19.00-19.30 uzupełnianie dokumentacji.

19.30-20.00 Inne tematy tj. -Wybór treści pieczątki podłużnej i okrągłej.
Zatwierdzenie Logo stowarzyszenia.
Zatwierdzenie druku(deklaracji). Dla członków.
Wybór operatora telefonii komórkowa/internetowa
Inne.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: