Ważny komunikat

Szanowni Państwo – Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne, Położni W związku z trwającą od pewnego czasu w ochronie zdrowia, trudną i niebezpieczną sytuacją, brakiem jakichkolwiek prób nawiązania dialogu a tym samym rzetelnego podejścia do kwestii ochrony zdrowia popieramy protest Porozumienia Zawodów Medycznych. Zachęcamy personel pielęgniarski i położniczy oraz ogólnopolskie stowarzyszenia i organizacje do poparcia akcji protestacyjnej Porozumienia … Czytaj dalejWażny komunikat

Powołanie…

Często w postach i komentarzach w grupach pielęgniarskich pojawia się słowo „powołanie”. Wiele koleżanek podkreśla, że są pielęgniarkami z powołania. Co to zatem znaczy ? Wydaje się, że wciąż w nas tkwi, przekazywana  z pokolenia na pokolenie misja, jaką realizowały wobec chorych i cierpiących siostry zakonne zazwyczaj z pobudek altruistycznych. Wmawiano nam, że pielęgniarstwo to … Czytaj dalejPowołanie…

Co tydzień nowy plakat!

Tym razem o szacunku do naszego zawodu i do naszej pracy. Udostępniamy!

Informujemy dalej!

Od soboty 07.10  dzielimy się nowym plakatem,  Zaangażowaliśmy nasze wszystkie siły  Ponad 150 udostępnień i zasięg 21 000 odbiorców.  W mediach społecznościowych jest wielka siła, ale sukces będzie wtedy, gdy przebijemy się z informacją do naszych obecnych, ale i przyszłych pacjentów. Dzielimy się dalej!

Płace pielęgniarek cz II

W poprzedniej części zostały pokazane zarobki pielęgniarek zajmujące stanowiska nie związane z zarządzaniem, czyli pielęgniarki odcinkowe z wykorzystaniem tzw. mediany. Teraz zajmiemy się benefitami czyli dodatkami za pracę, które są w jakimś sensie dodatkiem, bonusem do wynagrodzenia, ale nie wyszczególnianym zazwyczaj na pasku z pensją. Grupa pielęgniarek i położnej za bonusy występujące w ich pracy … Czytaj dalejPłace pielęgniarek cz II

Rozpoczynamy kampanię informacyjną!

Od dnia dzisiejszego rozpoczynamy kampanię informacyjną o tym, jak wielkie są w tej chwili niedobory personelu medycznego w Polsce, jakie są tego konsekwencje dla społeczeństwa w chwili obecnej i jakie są perspektywy na najbliższe 10 lat. Kampania jest skierowana do każdego z nas. Bo każdy z nas jest lub będzie pacjentem. Każdy z nas odczuje … Czytaj dalejRozpoczynamy kampanię informacyjną!

Rejestracja Stowarzyszenia

Jest nam niezmiernie miło oficjalnie potwierdzić, iż Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń.  Kolejny punkt w naszym planie działań możemy odhaczyć.  Jeszcze dwa tygodnie temu cieszyliśmy się ze spotkania organizacyjnego grupy, a teraz już działamy wspólnie pod szyldem.   Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do rejestracji. Swoją pracą i zaangażowaniem, dobrym słowem, … Czytaj dalejRejestracja Stowarzyszenia

Płace pielęgniarek i położnych cz.I

              Zebranie dokładnych danych na temat zarobków jest trudne. Część pracowników może zakłamywać dane, firmy też wolą nie dzielić się wiedzą na temat płac. Dlatego raporty dotyczące płac dla poszczególnych stanowisk są bardzo trudne do zebrania zawsze jest niebezpieczeństwo, że mogą być niedokładne lub przekłamane. Jednakże duża ilość cząstkowych danych pozwala z dość dużą dokładnością … Czytaj dalejPłace pielęgniarek i położnych cz.I

Aplikacje zdrowotne

Ogromny rozwój aplikacji mobilnych na smartfony i tablety powoduje duże zmiany jakościowe w życiu człowieka. I nie mam na myśli tylko dostępu 24h do facebooka. Obserwuję od paru lat rozwój aplikacji, które monitorują stan zdrowia, przypominają o zażyciu leków. Informują alergików o pyleniu roślin czy ułatwiają palaczom walczyć z nałogiem. Nie wsposób wymienić wszystkie ciekawe … Czytaj dalejAplikacje zdrowotne

W sobotę, w klubokawiarni ,, Życie jest Fajne”…

…sześcioro pierwszych członków – założycieli powołało do życia nową organizację reprezentującą interesy pielęgniarek i położnych. Po zapoznaniu się z regulaminem , wszystkie osoby jednogłośnie wyraziły zgodę na pełną nazwę ,, Stowarzyszenie zwykłe Pielęgniarki Cyfrowe ”, oficjalna skrócona nazwa ,, Pielęgniarki Cyfrowe”. Podstawowym dokumentem, na którym Stowarzyszenie opiera swoją działalność jest regulamin. Określa on wyraźnie misję … Czytaj dalejW sobotę, w klubokawiarni ,, Życie jest Fajne”…

%d bloggers like this: