Zwolnienie lekarskie podczas trwania okresu wypowiedzenia o pracę

Zwolnienie lekarskie podczas trwania okresu wypowiedzenia o pracę

Co się stanie jeżeli zachorujemy podczas wypowiedzenia umowy o pracę?

– zasadniczo nie zmienia to nic, ciągle podlegamy ubezpieczeniu i zachowujemy prawo do świadczeń.

Musimy pamiętać:

  • pierwsze 33 dni choroby dla osób do 50 r,ż. oraz
  • pierwsze 14 dni dla osób powyżej 50 r.ż. przysługuje wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę,
  • od 34/15 dnia choroby zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.

W przypadku, gdy okres choroby jest dłuższy i mija termin wypowiedzenia, obowiązują zasady, jak przy zatrudnieniu, jednak zwolnienie lekarskie dostarczamy już do macierzystego oddziału ZUS .

Musimy pamiętać, że okres choroby nie może przekroczyć 182 dni w roku kalendarzowym (wyjątkiem jest gruźlica – wtedy można przebywać na zwolnieniu lekarskim 270 dni, oraz ciąża, również 270 dni zwolnienia).

Jeżeli zachorujemy na przełomie roku, w sytuacji, gdy przysługuje nam wynagrodzenie płatne przez pracodawcę (wspomniane 33 i 14 dni), wtedy od 1 stycznia liczymy od nowa 33/14 dni, w przypadku, gdy przysługuje nam zasiłek chorobowy, dni sumują się.

Rozwiązanie umowy o pracę.

Jeżeli choroba powstanie w przeciągu 14 dni od daty ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego i trwa co najmniej 30 dni, wtedy nadal przysługuje prawo do świadczenia chorobowego.

Tu również obowiązują zasady, jak byśmy byli zatrudnieni, czyli wspomniane 182 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku kalendarzowego.

Choroby zakaźne – okres od rozwiązania umowy do wystąpienia objawów choroby zakaźnej w zależności od czynnika etiologicznego wydłuża się do maksymalnie 90 dni i wtedy analogicznie jesteśmy objęci prawami do świadczeń chorobowych.

Jak liczymy dni choroby ?:

Możemy być kilka razy w ciągu roku na zwolnieniu lekarskim z różnych przyczyn, jeżeli przerwa między zwolnieniami jest dłuższa niż 60 dni, wtedy nie sumujemy tych dni  i każde zwolnienie lekarskie jest liczone od początku.

Jeżeli przerwa między zwolnieniami lekarskimi jest krótsza niż 60 dni i lekarz nie zaznaczy inaczej, wtedy dni  zwolnienia sumują się.

Warto o tym pamiętać, zbliżając się do sumy 182 dni w przeciągu roku kalendarzowego.

Pielęgniarstwo jest zawodem szczególnie obciążonym psychicznie, dlatego w przypadku zmęczenia można prosić lekarza o zwolnienie, by móc poradzić sobie ze stresem w pracy i jego konsekwencjami  (wg ICD 10 –F.43, F.43.0, F.43.8 ).

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: