Dofinansowanie specjalizacji zgodnie z zatrudnieniem

Dofinansowanie specjalizacji zgodnie z zatrudnieniem

Przypominamy!

W kwietniu 2017 były minister zdrowia,  Radziwiłł Konstanty powołał zespół  Zespół ds. opracowania Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Przewodnicząca – sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko – po przedłużeniu terminu realizacji – 29 grudnia przedłożyła ministrowi zdrowia wypracowany dokument pn. ,,Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.

Jednym z opracowanych przez zespół punktów – skład zespołu naprawdę zacny – a jego pracami kierowała  jego pracami kierowała właśnie  wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko – był punkt 1.2. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Przypominamy opracowane działanie 5 wspomnianej strategii:

,, Działanie 5. Dofinansowanie jednej specjalizacji ze środków publicznych zgodnej
z profilem zatrudnienia.

Realizacja tego zadania wymaga wprowadzenia szeregu działań, w tym zmian
legislacyjnych, polegających na zabezpieczeniu dofinansowania ze środków publicznych
tylko jednej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, która byłaby zgodna z profilem
zatrudnienia. Celem proponowanych rozwiązań jest umożliwienie skorzystania ze środków publicznych większej liczbie pielęgniarek i położnych, zgodnie z potrzebami systemu opieki zdrowotnej.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. – realizacja na bieżąco do 2019 r.”

Pani wiceminister Szczurek-Żelazko jest bardzo pracowitą osobą. Uczestniczy w wielu projektach, jest inicjatorką naprawdę wielu zespołów, Kolejny międzyresortowy zespół roboczy przygotowuje pakiet ułatwień dla pracowników zza wschodniej granicy, w tym dla pielęgniarek. Żeby nie było nieporozumień. Nie mamy nic do pielęgniarek z innych krajów, jednakże nie jest to rozwiązanie systemowe. Tak samo jak nie jest rozwiązaniem systemowym dodatek dla absolwentek pielęgniarstwa 500+, który poruszył całe środowisko, szczególnie koleżanki starsze, doświadczone, które nie dostaną żadnego dodatku, a ich ciężka praca i właśnie bardzo ważne doświadczenie zawodowe jest pomijane i nie brane wogóle pod uwagę, ani przez ustawodawców, ani przez kolejne zespoły.

My, jako przedstawiciel środowiska Pielęgniarek i Położnych mówimy ,, sprawdzam ”. Będziemy WYMAGAĆ REALIZACJI zapisów które znalazły się w Strategii ds. rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Lub przyznania, że  był to babol, bez żadnego prawnego i finansowego zakotwiczenia. 

Bibliografia:

Strategia ds. rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa

O powołaniu  Zespołu ( Puls Medycyny )

O ułatwieniach dla pracowników zza wschodniej granicy

500+ dla młodych pielęgniarek

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: